Photograph of Tosho Maru, Toho Kaiun KK

MCR/58/119
Copyright unknown (no stamp)