Photograph of Trident Amsterdam, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/158
Copyright unknown (no stamp)