Photograph of Ulysses, Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij

MCR/40/107
Copyright unknown (no stamp)