Postcard of Magdelene Vinnen, Segelshiff Magdelene Vinnen GMBH

EVA/I/1494

Information

4 masted barque, registered in Bremen, Germany