White Star magazines.

SAS/29/21/9

Information

White Star magazine, No.11 Jul 1924 and No.17 Jan 1925.