Amgueddfa Bywed Lerpwl

Bywyd ac amserau y ddinas fawreddog a’i thrigolion

Wrth feddwl am Lerpwl mae’n bosibl y byddwch yn meddwl am y Beatles, pél droed ac effallai ras y Grand National. Ond mae llawer mwy na hyn i’r ddinas a’i phobl. O gredoau a gwyliau i fywyd bob dydd a’r milwyr lleol a fu’n ymladd dros eu brenin a’u gwlad – mae’r cyfan yma, yn cynnwys pél droed a’r ‘Fab Four’!

Cyfeiriad

Pier Head
Lerpwl
L3 1PZ

Am ragor o wybodaeth

Edrychwch ar yr adran 'Beth sydd ymlaen' ar y safle yma, ffoniwch +44 (0) 151 478 4080 neu ebostiwch liverpoollife@liverpoolmuseums.org.uk

Sut i ddod o hyd i ni

Map o ganol dinas Lerpwl

Gerllaw

Amgueddfa Forwrol Lerpwl ac Amgueddfa Tollau Tramor a Chartref

Oriau Agor

Ar agor bob dydd 10am – 5pm.

Trafnidiaeth Gyhoeddus

o fewn tafliad carreg i orsaf bysiau Swâr y Frehines, gorsaf bysiau Stryd Paradwys a’r Orsaf Reilffordd Canalog (trenau lein Northern a Wirral).

Am fanylion trafnidiaeth ymwelwch â www.merseytravel.gov.uk [mae’n agor ffenest newydd]

Cyfleusterau

Mae dewis helaeth o swfeniriau ac anrhegion, gan gynnwys llyfrau a chardiau post ar werth yn y siop. Mae peiriannau yn gwerthu diodydd poeth ac oer ar gael yn y dderbynfa.

Cyfleusterau ar gyfer yr anabl

Mae mynedfa ar yr un lefel a’r stryd i gyntedd yr amgueddfa: mae mynediad i’r orielau drwy ddefnyddio’r rampiau a’r lifft.

Mae dwy gadair olwyn sy’n hunan yredig ar gael ar fenthyg, dim ond i chwi ofyn.

Tywysoddion llaw ym mhob oriel.

Gorsafoedd fideo gydag is-deitlau ar y sgrin.

Croesawir cwn tywys a chwn clyw.

Mae ‘City Lives’, ‘City Soldiers’ a ‘River Room’ ar gael ar raglenni fideo ar sgrîn gyffwrdd gydag is-deitlau.

Mae seddau ar gael yn yr orielau.

Yn dod i Lerpwl? Cliciwch ar www.visitliverpool.com [mae’n agor ffenest newydd], y wefan swyddogol ar gyfer twristiaeth.

[Additional content, in feature box.]
[Additional content, no feature box.]

Back to the top